MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „PICTURE READING”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „PICTURE READING”

Termin nadsyłania oraz dostarczenia prac: do 25.03.2024

Koordynator konkursu: Pani Ewelina Rączka

Wymagania:

– Uczestnik konkursu powinien napisać (ręcznie) opowiadanie w języku angielskim, liczba słów od 80 do 150.
– W tekście Uczestnik powinien zastąpić od 10 do 15 słów obrazkiem (należy narysować dany obrazek).
– Temat opowiadania jest dowolny.
– Wielkość kartki – A4
– Każda praca powinna być opisana i zawierać poniższe informacje:
Imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, zgodę na uczestnictwo w
konkursie podpisane przez opiekuna, nazwę szkoły, adres email oraz numer kontaktowy.

Regulamin Regulamin-PR2A