Mobilne Pogotowie Prawne

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA – MOBILNE POGOTOWIE PRAWNE

 

W ramach wsparcia dla Rodziców uczniów naszej szkoły, zapraszamy do współpracy z Panią Katarzyną Arasiewicz – Prezesem Fundacji Empatuj.

Fundacja Empatuj organizuje Mobilne Pogotowie Prawne, które zajmuje się sprawami osób w trudnej sytuacji. Pomoc jest bezpłatna dla beneficjentów, bo finansowana jest ze środków Powiatu Wrocławskiego.

Mobilne Pogotowie Prawne pomaga przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów z zakresu:

  • spraw cywilnych – zadośćuczynienia, odszkodowania, sprawy spadkowe;
  • spraw rodzinnych – alimenty, władza rodzicielska, rozwody, kontakty z dziećmi;
  • spraw osób z niepełnosprawnościami – odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności, odmowy przyznania świadczeń lub rent,  ubezwłasnowolnienia;
  • spraw osób zadłużonych – upadłość konsumencka, ustalenie wartości długów, oddłużanie;
  • spraw karnych – pełny zakres, przede wszystkim przemoc, znęcanie się.
  •  

Każda osoba w trudnej sytuacji po uprzednim umówieniu się, może skorzystać z pomocy Mobilnego Pogotowia Prawnego. “Przyjeżdżamy w dogodnym czasie, spotykamy się w dogodnym miejscu”.

 

Pani Prezes specjalizuje się w odwołaniach od orzeczeń (pkt 7), świadczeń pielęgnacyjnych, decyzji i orzeczeń zusowskich w zakresie niepełnosprawności, zdolności do pracy.

Więcej informacji można uzyskać pod podanymi na plakacie numerami telefonów.

plakat