Przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia obowiązuje ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie