ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji:

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Jednocześnie informujemy, że przez ten okres materiały dydaktyczne dla dzieci z klasy „0” będą umieszczone na stronie szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie – materiały dla zerówki”.