Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku i obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Symbolicznym kolorem wiązanym z autyzmem jest kolor niebieski.
 
Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Oznacza to, że u dotkniętych nim osób obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do objawów i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.
Biorąc to uwagę, specjaliści pracujący z osobami z autyzmem podkreślają, że jeżeli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, to spotkałeś jedną osobę z autyzmem. Każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej osoby autyzm wygląda inaczej.
Jest jednak kilka cech, które łączą zarówno osoby z autyzmem, jak i nas wszystkich: potrzeba akceptacji, zrozumienia, miłości i szacunku (oraz wiele, wiele więcej!). Dlatego warto poszerzać swoją wiedzę i świadomość na temat osób, których funkcjonowanie, zachowanie i postrzeganie świata jest inne. W kwietniu rozszerzamy wiedzę na temat autyzmu i osób z autyzmem.
 
Obejrzyj: Link
Spektrum autyzmu – Czytaj więcej
 
 
Tekst i źródła: Grażyna Skupin