Szansa na stypendia dla absolwentów SP

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza XXIII edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2022/2023. Program ten jest adresowany do uzdolnionej młodzieży (absolwenci szkoły podstawowej), a szczegóły znajdują się na stronie Powiatu Wrocławskiego: LINK

 

W dniu 10 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił II edycję „Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce” na rok szkolny 2022/2023.

Adresatami Programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (dzienne liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia), którzy:

1)     w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali wysokie wyniki w nauce w szkołach ponadpodstawowych             na terenie Powiatu Wrocławskiego, lub

2)     otrzymali najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym do klas I szkół ponadpodstawowych  na  terenie Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2022/2023.

Szczegóły znajdują się na stronie Powiatu Wrocławskiego: LINK