Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Drodzy Rodzice,

ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolne i to od Was zależy czy ubezpieczycie dziecko, a jeśli tak to, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wychodząc jednak naprzeciw Rodzicom, wzorem roku ubiegłego, Rada Rodziców w imieniu rodziców zawrze umowę ubezpieczenia od NNW z Aviva.

Koszt ubezpieczenia: do wyboru w kilku wariantach: 29 zł, 39 zł, 49 zł, 59 zł, 79 zł na rok.

Ubezpieczenie obowiązuje: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas:
– nauki;
– w drodze z domu do szkoły, szkoły do domu;
– w życiu prywatnym;
– podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji, lub rehabilitacji (np. karate, judo, w ramach SKS i UKS, w pozaszkolnych klubach sportowych);
– 24-godzinna ochrona na terenie całego świata.

Jeśli jesteście zainteresowani ubezpieczeniem prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi, załączonymi poniżej dokumentami, następnie wybranie odpowiedniego dla dziecka, wydrukowanie deklaracji lub odebrania gotowych druków w sekretariacie naszej szkole.

Gotowe wypełnione dokumenty zostawiamy w sekretariacie szkoły.

Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Rady Rodziców: 84 1020 5138 0000 9302 0157 6230.

 

Linki do dokumentów:

OWU Twoje Dziecko

Informacja dla rodzica

Ulotka – warianty ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia