Wsparcie Dzieci w Rozwoju Cyfrowym – GRANTY PPGR

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zaprasza do składania dokumentów przez rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, rodziców uczniów uczęszczających do szkół średnich oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność. Dokumenty można składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka do 26 października b.r. w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji papierowej dostępne są w hollu Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce oraz do pobrania ze strony internetowej  https://bip.sobotka.pl/strony/12466.dhtml

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Sobótka w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Sobótka. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

– laptop/ tablet zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,

– rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją.

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

W związku z aktualizacją dokumentacji konkursowej informujemy, iż zmianie ulega sposób przekazania zakupionego sprzętu komputerowego. Komputery/ laptopy/ tablety z oprogramowaniem będą przekazywane beneficjentom ostatecznym (rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełnoletnim uprawnionym do uzyskania wsparcia) na własność.

 

Rodzic opiekun prawny składa następując dokumenty:

– oświadczenie dla rodzica /opiekuna prawnego,

– oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu dla rodzica/opiekuna,

– zgodę na przetwarzanie danych.

Uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, składa następując dokumenty:

– oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu,

– oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu dla os. pełnoletniej,

– zgoda na przetwarzanie danych.

Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie operatora konkursu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą pod nr tel. 71 335-12-53.

 

Link: https://www.sobotka.pl/wsparcie-dzieci-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/