Wytyczne MEIN oraz informacje dot. szczepień

Prosimy o zapoznanie się z informacjami od Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wytycznych na najbliższy rok szkolny oraz dotyczących szczepień.

Bezpieczny powrót do szkoły