Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Harmonogram rozdania świadectw w dniu 26.06.2020 

w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w  Rękowie

Ogólne zasady organizacyjne:

  1. Zakończenie roku odbywa się tylko i wyłącznie w postaci odbioru świadectw szkolnych przez uczniów, bez części o charakterze uroczystym.
  2. Odbiór świadectw przebiega z zachowaniem wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedur obowiązujących w placówce w czasie pandemii.
  3. Na teren placówki mogą wejść tylko uczniowie w maseczkach w wyznaczonych godzinach i przez wyznaczone wejścia (zgodnie z poniższym harmonogramem); rodzice uczniów pozostają poza budynkiem szkoły z zachowaniem dystansu społecznego oraz wytycznych obowiązujących w kraju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
  4. Odbiór świadectw dla uczniów klas 1-7 edukacji domowej w sekretariacie szkoły
    w terminach od 29.06.2020r. do 10.07.2020r. oraz od 17.08.2020r. do 31.08.2020r.
    w godzinach 9:00 – 13:00.
  5. Odbiór świadectw odbywa się wg harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Wejście główne

Parter, sala 106 (Małe Przedszkole)

Wejście boczne

I piętro, sala 205 (sala klasy 3)

Klasa 1

Godz. 8.00-8.20

Klasa 8 

Godz. 8.00-8.30

Klasa 2

Godz. 8.30-8.50

Klasa 8 Edukacja Domowa

Godz. 8.40-9.10

Klasa 3 cz. 1

Godz. 9.00-9.20  

uczniowie z nr w dzienniku 1-8, nazwiska zaczynające się na litery J-N

Klasa 3 cz. 2

Godz. 9.30-9.50

uczniowie z nr w dzienniku 9-15, nazwiska zaczynające się na litery R-Z

Klasa 4

Godz. 9.20-9.30

Klasa 7

Godz. 10.00-10.20

Klasa 5 cz. 1

Godz. 9.40-10.00  

uczniowie z nr w dzienniku 1-5, nazwiska zaczynające się na litery H-R

Klasa 5 cz.2

Godz. 10.10-10.30

uczniowie z nr w dzienniku 6-11, nazwiska zaczynające się na litery S-Ż

Oddział przedszkolny „0” cz. 1

Godz. 10.30-11.00  

uczniowie z nazwiskami zaczynającymi się na litery A-K

Oddział przedszkolny „0” cz. 2

Godz.11.10-11.40

uczniowie z nazwiskami zaczynającymi się na litery L-Z

Klasa 6 cz. 1

Godz. 10.40-11.00  

uczniowie z nr w dzienniku 1-6,8, 17, nazwiska zaczynające się na litery C-N

Klasa 6 cz. 2

Godz. 11.10-11.30

uczniowie z nr w dzienniku 7-15, nazwiska zaczynające się na litery P-Ż