Zamknięta szkoła w poniedziałek (2 listopada)

W dniu 2 listopada (poniedziałek) szkoła jest ZAMKNIĘTA. Dzień ten przeznaczony jest na gruntowną dezynfekcję budynku.

Od wtorku 3 listopada zajęcia będą się odbywać zgodnie z obowiązującym planem, tzn. uczniowie klas IV-VIII zdalnie, pozostałe dzieci w szkole, w tym oddział przedszkolny i Małe Przedszkole.

 

Zamknięcie budynku szkoły w poniedziałek oznacza, że uczniowie klas I-III oraz oddział przedszkolny i Małe Przedszkole mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych, natomiast uczniowie klas IV-VIII, z racji zdalnego nauczania, mają zajęcia zgodnie z planem zajęć.

 

Z poważaniem
Joanna Rudel-Tarnawa
Dyrektor szkoły