ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

KOMUNIKAT

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej OD 12 DO 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dodatkowo na podstawie ustaleń dokonanych na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce , w dniu 11 marca br., na którym obecni byli wszyscy Dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy i przedstawiciele Rad Rodziców poszczególnych placówek oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 25 marca 2020 r. (środa) zawieszone zostają wszystkie zajęcia (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz egzaminy klasyfikacyjne) w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie.

W tych dniach odwołane zostały również kursy autobusów szkolnych.

Zaleca się systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły oraz sprawdzanie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa

Edukacji Narodowej.

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie

Joanna Rudel-Tarnawa

Komunikat ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN-1