Zdalne lekcje od 26 października do 8 listopada

INFORMACJA MEN

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

W naszej szkole, zgodnie z informacją podaną przez Rząd, lekcje zdalne obowiązują w klasach od IV do VIII. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji za pomocą platformy Teams, do której wszyscy uczniowie otrzymali dostęp oraz zostali przeszkoleni w szkole. Obecność uczniów jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności nauczyciela (np. z powodu choroby), dzieci będą miały „okienko”.

W razie szczególnej potrzeby szkoła wypożyczy uczniowi laptop. W tej sprawie należy kontaktować się z Dyrekcją, bądź wychowawcą.

Dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego zajęcia odbywają się stacjonarnie, czyli w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W przypadku jakichkolwiek zmian i informacji będą Państwo informowani na bieżąco poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w klasach II etapu edukacyjnego również zajęcia specjalistyczne w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kl. 4 – 8 w obowiązującym okresie zdalnego nauczania, prowadzone są również zdalnie z użyciem dostępnych metod kształcenia na odległość, w tym przede wszystkim platformy Teams. Nauczyciele przebywający na L4 nie prowadzą zajęć.
Zajęcia specjalistyczne w klasach 0-3 oraz w Małym Przedszkolu prowadzone są stacjonarnie zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.