Zmiany terminów w klasyfikacji śródrocznej

Dyrekcja informuje:

1. przedłużył się czas nauki zdalnej do 3.01.2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

2. zmienił się termin ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe będą od 4.01 do 17.01.2021.
https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

W związku z powyższym:
– proponowane oceny za pierwsze półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania będą wystawione uczniom we wszystkich oddziałach do 22 grudnia 2020 r.

  • 16 grudnia wychowawcy klas informują rodziców o zagrożeniu. Wychowawca jest zobowiązany do wezwania rodzica do szkoły w celu podpisania dokumentu. W tym dniu również w godzinach 16.00-18.00 odbędą się także konsultacje dla pozostałych rodziców przez Teams (łączenie on-line przez konto ucznia)
  • do dnia 21 stycznia 2021 uczniowie mogą zgłaszać się do nauczycieli przedmiotowych w celu poprawienia oceny

– Rada klasyfikacyjna śródroczna odbędzie się 22 stycznia 2021 r.