Instrukcja Obsługi Nastolatka – cz. 2 „Emocje”

„Emocje”

Okres dorastania to również zmiany w sferze emocji.

Okres dorastania charakteryzuje się:

 • bezprzedmiotowością uczuć, czyli przeżywaniem ich bez wyraźnej przyczyny;
 • intensywnością reakcji objawiającą się m.in. impulsywnością i drażliwością, a wynikającą z przewagi procesów pobudzenia nad hamowaniem;
 • labilnością emocjonalną czyli chwiejnością stanów emocjonalnych;
 • ambiwalencją uczuć a więc szybkim następowaniem (czy wręcz współwystępowaniem) zmiennych
  i sprzecznych ze sobą uczuć.

 

Trudności emocjonalne dorastających wiążą się najczęściej z ich poczuciem niższości, brakiem wiary w siebie oraz niedostatecznymi umiejętnościami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Należy pamiętać, że emocje o dużej sile obniżają zdolności percepcyjne oraz mogą utrudniać myślenie logiczne i – okresowo – zakłócać funkcjonowanie nastolatka.

Po osiągnięciu równowagi hormonalnej (II faza okresu dojrzewania) do głosu dochodzą uczucia miłości, radości, wzruszenia itp. Wiążą się one wyraźnie z zaspokojeniem potrzeby oparcia, miłości i czułości.

Podobnie jak dziecko, dorastający potrzebuje poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że jest potrzebny i kochany.

Pozytywnych przeżyć w tym zakresie dostarcza rodzina, choć w okresie dojrzewania zmienia się więź emocjonalna z rodzicami. Objawia się to np. w unikaniu towarzystwa rodziców, odtrącaniu objawów czułości, zamykaniu się w sobie, obojętności na kłopoty i problemy rodzinne. Bywa, że zachowanie nabiera cech arogancji, i przesadnej pewności siebie. 

Nieopanowany sposób bycia prowadzi często do konfliktów z otoczeniem. Młodzież w tym okresie nie traci jednak potrzeby miłości rodzicielskiej. Przeciwnie, zawsze potrzebuje oparcia i dowodów tej miłości!!! Bardzo jest im potrzebna pewność, że są przez rodziców akceptowani, że zawsze mogą liczyć na ich pomoc i zrozumienie.

 

Jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami?

Zamiast:                                                    Spróbuj:

Odrzucać, zaprzeczać…                           Określić, nazwać…

Lekceważyć                                                 Zaakceptuj, potwierdź…

Wyjaśniać, racjonalizować                      Odwołaj się do fantazji…


Zaakceptuj wszystkie uczucia i ukierunkuj postępowanie. Daj możliwość samodzielnego wyboru i działania, zamiast myśleć za dziecko jak ma postąpić.

Przypomnij też sobie zasady dobrej komunikacji:

1. Słuchaj, kiedy twoje nastoletnie dziecko jest w nastroju do mówienia, a nie zmuszaj go, żeby się przed tobą otworzyło. 

„Najpierw staraj się zrozumieć, a potem być zrozumianym”

2. Trzymaj się zasady 10 słów lub mniej. Nie praw kazań, powiedz to, co masz powiedzieć w maksimum 10 słowach – przy słowie 11. twój nastolatek po prostu przestaje Cię słuchać…

3. Słuchaj aktywnie, zachęcaj swojego nastolatka do wyrażania swoich opinii i uczuć (dajesz mu w ten sposób poczucie zrozumienia).

4. Uczciwie daj wyraz swoim uczuciom, posługując się słownictwem, które przekazuje sedno sprawy
i nie rani przy tym nastolatka.

Nie ma w niej: oceniania, osądzania, czy bezpodstawnego krytykowania drugiego człowieka. Każdy ma prawo odczuwać i mówić o swoich emocjach, wyrażać własne zdanie i ma prawo zostać wysłuchany.

 

Negatywne nawyki komunikacyjne to:

 • obrażanie, 
 • przerywanie, 
 • krytykowanie, 
 • przyjmowanie pozycji obronnej,
 • prawienie kazań, 
 • uciekanie wzrokiem, 
 • sarkastyczne uwagi, 
 • milczenie, 
 • zaprzeczanie, 
 • wydawanie poleceń i rozkazów, 
 • krzyki, 
 • przeklinanie, 
 • wpadanie w furię, 
 • naprzykrzanie się, 
 • wypominanie przeszłości.

 

Więcej informacji:

„Jak komunikować się z nastolatkiem”: Link

„Idea porozumienia bez przemocy”: Link

 

Zapraszamy do części 3: LINK

Tekst: Beata Ogonowska-Woźniak

Grafika: streskiler.pl; kobietawielepiej.pl; godzinadlasiebie.pl; doradcawpomocyspolecznej.pl; slideplayer.pl