Konsultacje dla Rodziców

Uwaga! Pierwsze konsultacje dla Rodziców uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą:

konsultacje