7 października 2021 Europejski Dzień Świadomości Dysleksji

„Jesteśmy różni – jesteśmy razem”

7 października 2021 Europejski Dzień Świadomości Dysleksji #dyslexiaday

 

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania, pisania i/ lub liczenia (dyskalkulia) pojawiające się u ucznia i utrzymujące się pomimo stosowania takich samych metod oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych i wzrastania w porównywalnych warunkach środowiskowych, jak inne dzieci. Zaburzenie diagnozuje się wówczas, gdy problemy ze swobodnym nabywaniem umiejętności szkolnych nie są wywołane niepełnosprawnością intelektualną, inteligencją niższą niż przeciętna, zaniedbaniami środowiskowymi lub wadami zmysłów, np. niedosłuchem.

 

Dekalog dla rodziców dyslektycznych: LINK

Wiedza o dysleksji w pigułce i prezentacja do pobrania: LINK

Więcej informacji, materiały do pobrania: LINK