Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla rodziców dotyczący cyberprzemocy wobec dzieci.


Zachęcam do zapoznania się.


Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Pedagog szkolny
Grażyna Skupin