Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizatorzy:

Magdalena Mielczarek i Katarzyna Piętek

Program konkursu:

 • do 18.12.2020 termin nadsyłania prac
 • adres: magda.lach@wp.pl
 • 21.12.2020 – rozstrzygnięcie konkursu, przyznanie nagród, dyplomów 

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.
 • Kultywowanie tradycji świątecznych. 
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej. 
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

Regulamin:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 3 
 • Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. 
 • Każdy uczestnik musi wysłać zdjęcie swojej pracy na podany adres  wraz ze swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Uczeń może nadesłać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły.
 • Wyniki i zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie szkoły. 

Ocena i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc.
 2. Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc. 
 3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez dziennik o terminie wręczenie nagród i dyplomów. 

Kryteria oceny: 

 1. Oryginalny pomysł.
 2. Estetyka wykonania pracy. 
 3. Ogólny wyraz artystyczny. 
 4. Materiał użyty do wykonania pracy.
 5. Zgodność pracy z założeniami konkursu. 
 6. Stopień trudności. 
 7. Technika wykonania.
 8. Indywidualny charakter pracy.