Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

dr Dominik Rozkrut 

Warszawa, 29 października 2021 r. 

Panie/Panowie Dyrektorzy Szkół 

Szanowni Państwo, 

Udział w spisie był świadectwem postawy obywatelskiej i troski o wspólne dobro wszystkich mieszkańców Polski. Dziękuję za udział i promowanie go wśród grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Wierzę, że i tym razem mogę liczyć na Państwa zaangażowanie. Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki służą ocenie jakości różnych aspektów badania spisowego oraz umożliwiają udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych realizowanych przez jednostki statystyki publicznej. Badanie będzie realizowane na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jak będzie przebiegać badanie? Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie zasadniczym wypełniła jako pierwsza formularz spisowy. W trakcie wywiadu zostanie zadanych kilka pytań dotyczących m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu, w jaki respondenci uczestniczyli w spisie zasadniczym, Rozmowa potrwa około 10 minut. Pełna lista pytań oraz dodatkowe informacje na temat badania kontrolnego dostępne są na stronie: spis.gov.pl. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Dane udostępniane w badaniu kontrolnym podlegają prawnej ochronie i będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań GUS oraz promocję tego wydarzenia poprzez zamieszczenie informacji w dzienniku elektronicznym ucznia. Dzięki temu wiadomość o badaniu trafi nie tylko do nauczycieli, ale również do uczniów i ich rodziców. 

Jestem przekonany, że nasze wspólne działania, przyczynią się do podniesienia jakości wyników badań Narodowego Spisu Powszechnego 2021, a tym samym podniesienia jakości statystyki publicznej. Jednocześnie zachęcam do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje o konferencjach on-line są dostępne na stronie spis.gov.pl. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

dr Dominik Rozkrut 

Liczymy się DLA POLSKI! 

Oryginał listu: LINK