XVlll Olimpiada Matematyczna Juniorów 2022/2023

OLIMPIADA MATEMATYCZNA JUNIORÓW 2022/23

Zgłosiliśmy naszą szkołę do Olimpiady
Dokładne informacje na stronie Olimpiady: LINK

Ogólnie: pierwszy – szkolny etap Olimpiady składa się z dwóch niezależnych części:
1) Uczeń rozwiązuje zadania w domu i przesyła swoje rozwiązania do dnia 17 października
2022 (liczy się data stempla pocztowego).
2) W dniu 29 września 2022 (czwartek) o godz.9.00 w szkole zostanie przeprowadzony TEST

Suma punktów z dwóch części będzie stanowiła wynik Uczestnika i zadecyduje o tym, czy Uczeń przejdzie do kolejnego etapu.

Zapraszam chętnych uczniów do zapoznania się z Zadaniami części 1):
ZADANIA CZĘŚCI KORESPONDENCYJNEJ: LINK
Jeśli umiesz rozwiązać przynajmniej jedno z zadań – weź udział w Olimpiadzie.

Zgłoś gotowość (przeze-dziennik wyślij skan wypełnionego zgłoszenia- link poniżej) do szkolnego koordynatora OMJ – Alicji Soleckiej.
Formularz zgłoszeniowy: LINK

 

Klik do plakatu: omj-xviii-plakat